20. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Dňa 11. januára 2023 sa konalo 20. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. Rokovanie viedli predsedkyňa EZÚS Via Carpatia Bánné dr. Gál Boglárka a podpredseda EZÚS Via Carpatia Rastislav Trnka.

Riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Maté v rámci programových bodov predstavila financovanie EZÚS Via Carpatia na nasledujúce roky a súhrnnú správu o implementácii Fondu malých projektov v rokoch 2017-2022 a jeho chod v roku 2023.