21. Valné zhromaždenie v Miškovci

Rozhodlo sa o dôležitých náležitostiach budúceho fungovania EZÚS Via Carpatia.