Aktuality

Novinky

line icon
INFO DNI Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg VI-A HU...

V súvislosti so spustením Výzvy na predkladanie žiadostí o finanč...

Výzva Fondu malých projektov je spustená

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu Inte...

Otváracia konferencia nového Fondu malých projektov v rámci Progr...

V Historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach sa dňa ...

1.zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov v novo...

27. septembra sa v Budapešti uskutočnilo 1. Zasadnutie Monitorova...

Centrum aktívneho starnutia

Hamonogram aktivít na september 2023

Harmonogram aktivít v Centre aktívneho starnutia v máji 2023

Milí seniori, aj v mesiaci máj pre vás pokračujeme s aktivitami v...

Kick Off stretnutie DigiCare4CE

Náš projektový tím sa zúčastnil úvodného projektového stretnutia ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 29
  • Pripravujeme

    line icon