Dozorná rada Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia zasadala po pätnástykrát.

Dozorná rada Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia zasadala po pätnástykrát. Na zasadnutí sa preberali otázky súvisiace s plánovaním na rok 2023 a oboznámili sa aj s projektmi, ktoré EZÚS Via Carpatia podalo počas tohto roka.