Historická udalosť v sále Borsod-Abaúj-Zemplén župy

Slávnostná sála Borsod-Abaúj-Zemplén župy sa stala 1. júna 2018 miestom historickej udalosti, v rámci ktorej predsedovia šiestich žúp, Ing. Rastislav Trnka (Košický samosprávny kraj), Ing. Ján Lunter (Banskobystrický samosprávny kraj), Török Dezső (Borsod-Abaúj-Zemplén župa), Skuczi Nándor (Nógrád župa), Seszták Oszkár (Szabolcs-Szatmár-Bereg župa), Szabó Róbert (Heves župa), spoločne spustili 1. výzvu v rámci Fondu malých projektov.

Predseda Borsod-Abaúj-Zemplén župy a zároveň aj predseda EZÚS Via Carpatia s r.o. vo svojom slávnostnom prejave uviedol, že Košický samosprávny kraj a Borsod-Abaúj-Zemplén župu charakterizuje dlhodobo fungujúce cezhraničné partnerstvo. Výsledkom dlhodobej spolupráce je aj EZÚS Via Carpatia s r.o., ktoré bolo založené v roku 2013. Pán predseda skonštatoval, že všetky prihraničné regióny majú podobné podmienky a problémy, kvôli čomu je cezhraničná spolupráca obzvlášť veľmi dôležitá.

Podpredseda štátneho tajomníka, Kiss-Parciu Péter vyzdvihol historický význam slávnostnej príležitosti stretnutia a spolupráce šiestich cezhraničných regiónov. Uviedol, že cieľom vlády Maďarska je vznik konkurencieschopnej a jednotnej strednej Európy s tým, že väčšina maďarských žúp sa nachádza v prihraničnej oblasti, čo zhoršuje ich šance na rozvoj. Vláda Maďarska podporuje priepustnosť štátnych hraníc, rozvoj cestnej infraštruktúry, lebo bez spojenia neexistuje ani ekonomický rozvoj.

Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a podpredseda EZÚS Via Carpatia s r.o. vyzdvihol, že EZÚS Via Carpatia s r.o. už štyri roky pracovalo na tom, aby získalo možnosť zastrešovania Fondu malých projektov. Výsledkom tejto práce je skutočnosť, že 1. júna 2018 je výzva spustená. Povedal, že cezhraničná spolupráca predstavuje základný kameň európskej integrácie a zároveň zaisťuje, aby hranice medzi krajinami nepredstavovali prekážky. Zdôraznil, že v rámci implementácie Fondu malých projektov bola rozhodovacia právomoc delegovaná z národnej na regionálnu úroveň, čo predstavuje jeden z najdôležitejších aspektov pozitívneho vplyvu na dotknuté regióny.

Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o. predstavila výzvu pre FMP, v rámci ktorej žiadatelia zo šiestich žúp môžu žiadať finančnú podporu v rozmedzí od 20.000 € do 50.000 €. Miera podpory z ERDF je 85% a spolufinancovania je 15%. Výzva sa uskutoční v rámci dvoch prioritných osí v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU. Finančná alokácia v rámci Prioritnej osi 1 – Príroda a Kultúra je 1,3 mil. €, a v rámci Prioritnej osi 4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti sú 4 mil. €.

Prvú výzvu v rámci Fondu malých projektov spustili predsedovia šiestich žúp a riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o., pomocou symbolického červeného gombíka.