II. výmena skúsenosti pomocou LEGA, v Buzici

Prostredníctvom projektu ETT-16-0001, 29.marca 2017 sa uskutočnila II. výmena skúsenosti týkajúca sa LEGA vo výučbe.

Pomocou výzvy, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov (Külgazdasági és Külügyminisztérium) od septembra 2016 tri základné školy majú možnosť používať LEGO a roboty vo vzdelávaní. O tejto skutočnosti svedčí aj výmena skutočnosti na základnej škole v Buzici, ktorá bola organizovaná 29. marca 2017.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Základnej školy Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským, Gréckokatolickej školy Sv. Michala z Edelény a zástupcovia EZÚS Via Carpatia.

Pod vedením učiteľky Hanesz Angelika sa stretnutie začalo s krátkym predstavením robotov.

Po predstavení účastníci stretnutia mali možnosť pozorovať hodinu matematiky, na ktorej počas celého vyučovania žiaci riešili úlohy pomocou LEGA.
Po hodine, zástupcovia škôl hodnotili celý proces využívania LEGA, vymieňali si skúsenosti a názory.

Nasledovné stretnutie sa bude konať v máji 2017, na základnej škole Sándora Máraiho.