III. výmena skúsenosti pomocou LEGA, v Košiciach

Dňa 17.05.2017 sa uskutočnila tretia výmena skúseností s názvom „LEGO vo vzdelávaní”.

Od septembra 2016 aj Gymnázium a Základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským má možnosť využívať LEGO sady a roboty vo vzdelávaní. Táto skutočnosť sa odzrkadlila aj pri výmene skúseností v Košiciach, na ktorej sa zúčastnili pedagógovia Základnej školy s VJM z Buzice a Gréckokatolíckej školy Sv. Michala z mesta Edelény, ako aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia.

Stretnutie otvorila riaditeľka školy, Éva Csurkó. Po privítaní hostí nasledoval kultúrny program žiakov základnej školy.  Ďalším programovým bodom stretnutia bola hodina matematiky pomocou LEGA. Žiaci prvej triedy ukázali účastníkom, že pomocou novej metódy aj hodina matematiky môže byť zábavná.
V rámci hodiny informatiky žiaci deviatej triedy predviedli svoje prezentácie a  pomocou LEGO robotov predstavili svoje schopnosti v programovaní.

V záverečnej časti stretnutia, zástupcovia pozvaných škôl ohodnotili vyučovacie hodiny a vymieňali si skúsenosti a názory týkajúce sa využívanie LEGA vo vyučovacom procese.