Online stretnutie v oblasti starostlivosti o seniorov

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Ekonomická fakulta TUKE organizovali online stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti starostlivosti o seniorov. Stretnutie sa uskutočnilo 19.5.2020. Cieľom stretnutia bolo predstaviť všetkým zainteresovaným stranám zámer vytvoriť odborný poradný tím, ktorý by pomohol usmerňovať rozvoj produktov a služieb pre seniorov v rámci Košického samosprávneho kraja. Účastníci stretnutia diskutovali o budúcej spolupráci a naplánovali ďalšie kroky v implementácií nasledujúcich aktivít rámci projektu.

Výstupom stretnutia bola tiež zhoda všetkých zúčastnených strán na potrebe zvýšenia informovanosti cieľových skupín projektu ohľadom našich zámerov v oblasti starostlivosti o seniorov. Preto sa v najbližších týždňoch uskutočnia informačné semináre v jednotlivých mestách Košického samosprávneho kraja.