Otváracia konferencia projektu Development of Local + products 1

Dňa 16. júna 2020 sa v Halmaj uskutočnila otváracia konferencia projektu Development of Local + products 1. Projekt je realizovaný v rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát, ktorý je podporovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Konferenciu otvorila riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Julianna Orbán Máté, ktorá predstavila doterajší vývoj akčného plánu. Ten pozostáva zo 7 projektov, z ktorých 5 je už vo fáze implementácie.

Novootvorený projekt predstavili partneri projektu – János Dsupin a Tibor Török. Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a popularitu miestnych produktov. Cezhraničná spolupráca poskytne príležitosti na spoluprácu pri výrobe výrobkov, spoločnom marketingu a zároveň zvýši predaj lokálnych výrobkov. Tieto nové produkty sa budú vyrábať v novovytvorených alebo rozšírených závodoch, ktoré sa budú nachádzať v cezhraničnom mikroregióne. Jeden závod sa zameria na praženie semiačok, druhý bude produkovať ovocné šťavy, zatiaľ čo tretí bude lisovať tekvicový olej.

Konferenciu uzavrel dekan farnosti Encs – János Pacsai, tvorca koncepcie Krásny Cserehát, ktorý bol prítomný už pri zrode myšlienky o obnove tohto mikroregiónu.