Otvorenie interaktívnej expozície v Košiciach

V rámci projektu „Élő történelem” – „Živá história” sa dňa 16.03.2022 uskutočnilo slávnostné otvorenie novej interaktívnej expozície v priestoroch Dolnej brány v Košiciach. Vďaka spolupráci Via Carpatia EGTC (Jövő Útja Nonprofit Kft.) a Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky sa podarilo nadobudnúť informačno-komunikačné technológie, infopanel ako aj rôzne audiovizuálne prvky. Nová expozícia vznikla s ambíciou zvýšiť počet návštevníkov Dolnej brány ako aj oživiť históriu a šíriť povedomie o histórii mesta Košice. Primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček v slávnostnom príhovore predstavil projekt a privítal vzácneho hosťa, námestníka štátneho tajomníka pre regionálny a hraničný hospodársky rozvoj a obchod Maďarska p. Péter Kiss-Parciu a generálnu konzulku Maďarska v Košiciach, Dr. Ágotu Hetey. Po príhovoroch prítomných hostí sa riaditeľka EZÚS Via Carpatia Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. poďakovala partnerom, ako aj dodávateľom za spoluprácu a vyzdvihla prínos tohto projektu. Po príhovoroch nasledovala interaktívna potulka Dolnou bránou, ktorú sprevádzal známy lokálpatriot p. Milan Kolcún. Dolná brána v Košiciach sa teší na návštevníkov a veríme, že zážitková forma expozície a multimediálne prezentácie zaujmú návštevníkov.