Projekt I-CARE SMART

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia sa v rámci projektu I-CARE SMART zameriava na zlepšenie života seniorov v rámci Košického kraja.

Tento zámer nás viedol k aktivitám v súvislosti s identifikáciou problémov a potrieb seniorov. Zrealizovali sme dotazníkový prieskum medzi seniormi v rámci Košického kraja, ktorý poukázal na to, že zo strany seniorov je vysoký dopyt po rôzne produkty a služby, aktivity, kurzy a udalosti.

Žiaľ, nie všetci seniori majú prístup k aktivitám, o ktoré majú záujem a k službám ktoré potrebujú k plnohodnotnému životu. Práve z tohto dôvodu je naším dlhodobým zámerom vytvoriť Centrum pre seniorov, kde by boli pravidelne organizované aktivity, o ktoré seniori prejavili záujem.

V rámci Centra pre seniorov, by sme chceli poskytnúť priestor aj Vám. Ak Vy alebo Vaša organizácia zabezpečuje a organizujete niektoré z aktivít identifikovaných v prieskume, radi Vám vytvoríme podmienky a ponúkame možnosť ich realizácie aj v Centre pre seniorov.

V priloženom informačnom letáku nájdete infografiku o výsledkoch dotazníkového prieskumu a zistenia o potrebách seniorov v Košickom kraji v rámci ktorého sa nám podarilo zistiť.

Ak by ste sa radi podieľali na aktivitách Centra pre seniorov, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na: info@viacarpatia.eu.

Spolu môžeme vytvoriť lepšie m(i)esto pre seniorov.