Projekt „Nájdi si cestu na trh práce“

EZÚS Via Carpatia Vás v rámci projektu „Nájdi si cestu na trh práce“ Interreg SK-HU pozýva na školenia, ktorých cieľom je zvýšenie uplatnenia na trhu práce pre dlhodobo nezamestnané osoby zo sociálne znevýhodnených skupín, osoby s nižším ako stredoškolským vzdelaním, osoby žijúce v chudobe, osoby s predčasne ukončenou školskou dochádzkou alebo osoby rómskej menšiny.

Účastníci školenia si zlepšia zručnosti v oblasti komunikačných a sociálnych zručností, finančnej gramotnosti, zlepšia si znalosti v oblasti exekúcie, alkoholizmu a drogovej závislosti. Súčasťou je aj školenie, na ktorom si v prvej časti každý účastník vytvorí vlastný životopis a následne absolvuje vzorový pohovor do práce.

Záverom školení bude stretnutie s personálnymi agentúrami, ktoré pomôžu účastníkom školenia nájsť uplatnenie na trhu práce.

Účasť na školeniach je zdarma. Účastníkom bude zdarma zabezpečená spiatočná doprava na školenie a občerstvenie.

Účastníci, ktorí sa zúčastnia všetkých školení, budú automaticky zapojení do súťaže o hodnotné ceny: notebook, tablet a mobilný telefón.

Prihláška na školenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4vOXNqe2A2z6NGPL-eAgjLr7mrB9onF66DOA-uHuAq75mrA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 841 162 alebo e-mailom na info@viacarpatia.eu.