ETT-17-002 VIACOR – Budovanie partnerstva pozdĺž južnej časti koridoru Via Carpatia

Projekt bol zameraný na podporu EZÚS Via Carpatia. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť myšlienku Tranzitnej cesty Via Carpatia do južných krajín cez ktoré cesta prechádza. Účelom stretnutí bolo informovať o tranzitnej ceste, jej histórií, ako aj o možnostiach budúcej spolupráce.