Shaping the future of the European Core Network Corridors – Milano

Konferencia organizovaná Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Lombardským regiónom, bola ďalším krokom v procese vybudovania európskych dopravných koridorov.

Cieľom konferencie bolo poukázať na dôležitosť efektívnych a ekologických riešení pri vybudovaní dopravných koridorov. Ďalším cieľom konferencie bolo prediskutovať potenciálne finančné možnosti vybudovania dopravných koridorov, ako napr.: Stredoeurópska nadácia (CEF), Európsky fond pre strategické investície (EFSI).