1.zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov v novom programovom období

27. septembra sa v Budapešti uskutočnilo 1. Zasadnutie Monitorovacieho výboru v rámci nového Fondu malých projektov, ktorý sa realizuje pomocou operačného programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí Maďarska, Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Spoločného sekretariátu a tiež zástupcovia Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja, ale aj zo žúp Heveš, Novohrad, Sabolčsko-satmársko-berežskej ale aj Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a v neposlednom rade Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.

Hlavným cieľom bolo schváliť podmienky novej výzvy, ktorá čoskoro uzrie svetlo sveta. Tešiť sa môžete na oveľa jednoduchšie a prijateľnejšie podmienky pre žiadateľov, ako aj zjednodušené vyúčtovanie.

V nasledujúcich týždňoch pripravujeme INFO DNI, ktoré sa budú venovať detailnému predstaveniu novej výzvy pre budúcich žiadateľov.

Sledujte našu webovú stránku a už čoskoro sa dozviete viac.