Projekty

Aktuálne projekty

line icon
tree image

REHEATEAST – Budovanie miestnych partnerstiev na zníženie potreby fosílnej energie pre systémy diaľkového vykurovania

Medzinárodný projekt REHEATEAST prispieva k zníženiu dopytu po fosílnej energii v r...

Zobraziť viac arrow icon
tree image

SAFETY4TMF – Riešenia v oblasti znižovania rizika a zvládania katastrof súvisiacich s TMF

Cieľom projektu Safety4TMF je zabezpečiť koordinované opatrenia v oblasti nakladani...

Zobraziť viac arrow icon
tree image

DigiCare4CE – Digital transformation of long-term care facilities for older people

Projekt DigiCare4CE je medzinárodný projekt zameraný na podporu zvýšenia úrovne digitalizácie v zari...

Zobraziť viac arrow icon
tree image

Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vedomostí mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze

Young4Climate je projekt schválený a realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa...

Zobraziť viac arrow icon

Zrealizované projekty

line icon
tree image

„Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“

Projekt „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“ bol schválený v rámci Výzvy Ministerstva inv...

Zobraziť viac arrow icon
tree image

Local image – Budovanie a propagácia lokálnej značky

Zobraziť viac arrow icon
tree image

SKHU IT EDUCATION – Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice

Moderná digitálna doba kladie čoraz väčšie požiadavky na dnešnú spoločnosť. Dobrá uplatniteľnosť v z...

Zobraziť viac arrow icon
tree image

SKHU Ambassadors – Aktívne starnutie – vytvorenie cezhraničného tímu ambasádorov s cieľom zlepšiť kvalitu života slovenských a maďarských seniorov

Svetová populácia starne. Toto tvrdenie platí aj pre Košický región a župu Boršod-Abaúj-Zemplén. Pri...

Zobraziť viac arrow icon
tree image

Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát

Akčný plán sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Celkový...

Zobraziť viac arrow icon
Načítať viac