REHEATEAST – Budovanie miestnych partnerstiev na zníženie potreby fosílnej energie pre systémy diaľkového vykurovania

Medzinárodný projekt REHEATEAST prispieva k zníženiu dopytu po fosílnej energii v rámci systémov diaľkového vykurovania a chladenia (DHC) a zároveň podporuje využívanie obnoviteľnej energie a odpadového tepla za pomoci spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom tak, aby výsledkom bola zvýšená ekologizácia energetiky a dopravy v celom podunajskom regióne.

Medzi hlavné aktivity projektu patrí:

  • identifikovanie a vyvinutie riešenia, ktoré bude napomáhať znižovaniu dopytu po fosílnych energetických palivách
  • identifikovanie a propagovanie osvedčených postupov v tejto oblasti
  • zdieľanie výsledkov práce ohľadne využívania geotermálneho a odpadového tepla
  • zvyšovanie povedomia o udržateľných možnostiach v rámci systémov DHC

Výstupy projektu:

  • vývoj, testovanie a podpora takých opatrení, ktoré pomôžu pri znižovaní energetickej náročnosti vykurovaných budov
  • praktické výstupy, ktoré pomôžu jednotlivým organizáciám znížiť energetickú náročnosť ich priestorov

Na implementácií tohto projektu sa podieľa 11 partnerov z Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Bulharska.

Projekt je podporený a implementovaný v rámci programu Interreg Danube Region Programme 2021 – 2027 a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Trvanie projektu: 01.január.2024 – 30.jún.2026

Celkový rozpočet projektu: 2 214 691,40 €

Výška príspevku z EFRR: 1 771 753, 11 €