10. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia s r.o.

Dňa 20. marca 2018, sa v Miškovci uskutočnilo 10. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia s r.o.. Valné zhromaždenie predstavovalo prvé stretnutie predsedu Boršodsko-Abovskej-Zemplénskej župy (Török Dezső) a nového predsedu Košického samosprávneho kraja (Ing. Rastislav Trnka.)

Predsedovia vyhlásili, že budú naďalej podporovať spoluprácu medzi dvoma samosprávnymi krajmi, ktorej je EZÚS Via Carpatia s r.o. dobrým príkladom.

Členovia Valného zhromaždenia hlasovali o schválení 17 programových bodov, ktoré predstavila riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o., Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.

Schvaľovali nasledujúce body:

  • rozpočet EZÚS Via Carpatia s r.o. na rok 2018,
  • účtovná závierka EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2017,
  • zmeny smerníc EZÚS Via Carpatia s r.o.,
  • etický kódex EZÚS Via Carpatia s r.o.,
  • zmenu organizačnej štruktúry EZÚS Via Carpatia s r.o.,
  • spolufinancovanie projektu REWAFI a projektu podaného na Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska.

10. Valné zhromaždenie zvolilo aj nových členov Dozornej rady EZÚS Via Carpatia, s r.o. Novými členmi Dozornej rady sa stali: Ing. Peter Harčarik a Dipl.-Kfm. Michal Demo.

Členovia Valného zhromaždenia boli oboznámení s 11 projektmi podanými v roku 2017 EZÚS Via Carpatia s r.o. Súčasťou programu 10. Valného zhromaždenia bola aj súhrnná správa k Fondu malých projektov. Správa obsahuje harmonogram prác v rámci Fondu malých projektov a doterajšie výdavky spojené s implementáciou Fondu malých projektov.

10. Valné zhromaždenie prebiehalo v príjemnej atmosfére, v nádeji úspešnej budúcej spolupráce.