12. zasadnutie Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia s r.o.

Dňa 6. marca 2019 sa na Úrade Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy uskutočnilo 12. zasadnutie Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia s r.o..

Členovia Valného zhromaždenia hlasovali o schválení 10 programových bodov, ktoré predstavila riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o., Julianna Orbán Máté.

Počas zasadnutia bola schválená účtovná závierka EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2018, rozpočet EZÚS Via Carpatia s r.o. na rok 2019, audítor pre vykonanie audítorskej správy za rok 2018, spolufinancovanie úspešných projektov v rámci Interreg Central Europe a Interný manuál procedúr v rámci Fondu malých projektov. Valnému zhromaždeniu bola predložená aj informatívna správa o činnostiach EZÚS Via Carpatia s r.o. a správa o činnostiach Dozornej rady za rok 2018.

Po skončení zasadnutia navštívili predsedovia zrekonštruovaný hrad Diósgyőr, kde počas prehliadky spoznali históriu a krásy hradu.