13. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia

Dňa 17. septembra 2019, sa v Košiciach uskutočnilo 13. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia, ktoré je významným medzníkom v živote Zoskupenia.

Stretnutie predstavovalo posledné spoločné Valné zhromaždenie predsedu EZÚS Via Carpatia (Török Dezső) a podpredsedu EZÚS Via Carpatia (Rastislav Trnka). Predseda a podpredseda zdôraznili dobre fungujúcu a úspešnú spoluprácu, ktorú je potrebné udržať aj do budúcna.

Členovia Valného zhromaždenia hlasovali o schválení 8 programových bodov, ktoré predstavila riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Julianna Orbán Máté.

Počas rokovania boli schválené zmeny v Internom manuáli procedúr Fondu malých projektov, ďalej bola schválená výročná správa EZÚS Via Carpatia za rok 2018, novelizácia smernice upravujúcej postup verejného obstarávateľa EZÚS Via Carpatia, nová smernica o inventarizácii, projekty za rok 2019 a súhrnná správa o Fonde malých projektov. Členovia Valného zhromaždenia schválili aj rozpočet a členský príspevok EZÚS Via Carpatia za rok 2020.

Po zasadnutí mali členovia možnosť zažiť na košickom letisku veľmi vzrušujúci zážitok. Predsedovia žúp a riaditeľka EZÚS Via Carpatia absolvovali tandemový zoskok, ako symbol toho, že cezhraničná spolupráca naozaj nepozná hranice.