16. Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy

V Miškovci na úrade Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy sa dňa 16.9.2021 konalo 16. zastupiteľstvo. Zúčastnila sa ho aj riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o., ktorá prítomným predstavila výročnú správu EZÚS Via Carpatia za rok 2020 a taktiež víziu do budúceho obdobia.