16. Zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia

Dňa 5.3.2024 sa konalo 16. zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia.
Úspešne prebehlo schválenie finančných záležitostí zoskupenia ako aj dôležitá reorganizácia organizačnej štruktúry.
Členovia sa venovali súhrnnej správe o činnosti zoskupenia za uplynulých 10 rokov a možnostiam rozvoja v nasledujúcich rokoch.
Podpredsedovi a členom ďakujeme za účasť a podnetnú diskusiu.