16. zasadnutie Valnej hromady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia

Dňa 29.apríla sa na pôde Úradu Košického samosprávneho kraja konalo 16. Valné zhromaždenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným.

Rokovania sa zúčastnili predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy Bánné dr. Gál Boglárka, generálna konzulka Maďarska v Košiciach dr. Hetey Ágota, riaditeľka úradu Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy Dr. Lupkovics Beáta a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté v rámci dvanástich programových bodov predstavila, okrem iného, výročnú správu organizácie za rok 2020, súhrn schválených projektov za roky 2020 – 2021 a stratégiu smerovania EZÚS Via Carpatia po roku 2020.