3. zasadnutie monitorovavieho výboru Fondu malých projektov

Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 29. októbra 2019, na svojom 3. zasadnutí, 23 projektov.

Zasadnutie prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén, župy Nógrád, župy Heves a župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Hlavným bodom programu 3. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre FMP bolo schválenie Žiadostí o finančný príspevok podaných v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy SKHU/ETA/1901. Zoznam schválených projektov bude zverejnený v najbližších dňoch.

Ešte stále dostupná finančná alokácia Fondu malých projektov poskytuje možnosť na realizáciu ďalších projektov, preto EZÚS Via Carpatia, ako Vedúci partner FMP, naďalej vyzýva žiadateľov o predkladanie projektových žiadostí o finančný príspevok.