5 nových trhovísk vďaka realizácii projektu Meet the Local Needs

V cezhraničnom mikroregióne Cserehát pribudne 5 nových trhovísk vďaka realizácii projektu Meet the Local Needs. Tri z nich budú postavené na maďarskej strane v Hidasnémeti, Encs a Gagyvendégi a dve na slovenskej strane v obci Buzica a v meste Moldava nad Bodvou.

Dňa 23. júla 2020 bola položením základného kameňa pre trhoviská v Hidasnémeti, Encs a Gagyvendégi slávnostne otvorená etapa výstavby trhovísk budovaných na maďarskej strane cezhraničného mikroregiónu Cserehát. Podujatie sa konalo v obci Gagyvendégi u vedúceho partnera projektu, kde poklopaním základného kameňa trhovísk symbolicky otvorili etapu výstavby: predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Bánné Dr. Gál Boglárka; partneri projektu Meet the Local Needs – vedúci partner projektu – predstaviteľ Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet – Dsupin János, starosta mesta Encs – Mikola Gergely, starosta Hidasnémeti – Becse Csaba, starosta obce Buzica – Ing. Jozef Mohňanský, primátor mesta Moldava nad Bodvou – JUDr. Ing. Slavomír Borovský; riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. a dekan farnosti Encs, Pacsai János.