9. stretnutie EGTC Platformy

V dňoch 25.-26. septembra sa v meste Palma de Mallorca konalo 9. stretnutie EGTC Platformy . Organizátorom stretnutia bol Európsky Výbor Regiónov. Konferenciu otvoril pán Markku Markkula, prvý podpredseda Európskeho Výboru Regiónov.

Účastníci konferencie diskutovali o aktuálnych udalostiach EZÚS-ov, o budúcnosti Európskej územnej spolupráce a návrhy európskeho cezhraničného mechanizmu. Počas konferencie sa predstavili novovzniknuté Európske zoskupenia územnej spolupráce. V druhej časti konferencie boli prezentované dobré príklady EZÚS-ov z celej Európy.