Aj malé veci môžu urobiť veľa úžitku…

Využívanie názorných a vizuálnych prvkov predstavuje efektívny spôsob vzdelávania žiakov. Obzvlášť v oblasti envirovýchovy pomôže takáto forma vzdelávania lepšie pochopiť danú problematiku. Preto sme v rámci projektu CITYCIRCLE vytvorili grafické vizuálne prvky, ktoré sme umiestnili do škôl. Do tejto aktivity sa zapojila Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi, Spojená škola na Opatovskej ceste v Košiciach a Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Veríme, že aj takouto formou pomôžeme k prechodu na obehovú ekonomiku..