Budovanie partnerstiev

Znovu sme sa stretli so záujemcami o realizáciu nových projektov. Na konci minulého roka sme organizovali Fóra na budovanie partnerstiev, ktorých cieľom bolo predstaviť nový Operačný program Interreg HU-SK. Na to nadväzovalo včerajšie stretnutie, kde sme si nápady záujemcov na rôzne zaujímavé projekty prediskutovali a spoločne sme urobili ďalší krok k zaujímavým cezhraničným partnerstvám. Tešíme sa na pokračovanie!