Centrum aktívneho starnutia

Centrum aktívneho starnutia otvára svoje brány pre všetkých seniorov. Všetky priestory centra sme pripravili tak, aby poskytli seniorom príjemné a domáce prostredie pre oddych a aktívne trávenie voľného času v rámci rozličných záujmových kurzov.

Seniori, čakáme na Vás v Centre aktívneho starnutia na Bačíkovej 7 v Košiciach.