Cezhraničný Workshop v oblasti práce s LEGO robotmi

Dňa 08.02.2022 sa v rámci implementácie projektu SKHU IT EDUCATION programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil online cezhraničný Workshop organizovaný jedným z partnerov projektu Infoklaszter v spolupráci s EZÚS Via Carpatia a Mesto Košice. Workshopu sa zúčastnili odborní garanti, učitelia v oblasti robotiky či informatiky a iní záujemcovia o prácu s LEGO robotmi. Počas workshopu bola odprezentovaná práca s LEGO robotmi dvoch maďarských a 2 slovenských škôl, boli zdieľané príklady dobrej praxe a na záver prebehla diskusia.