CITYCIRCLE – online projektové stretnutie

Dňa 20.01.2021 sa konalo online stretnutie partnerov v rámci projektu CITYCIRCLE organizované vedúcim partnerom Technickou univerzitou v Košiciach. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať pilotné aktivity, ktoré boli v krátkosti odprezentované zástupcami projektových partnerov. Počas stretnutia sa prediskutovali splnené aktivity, prebiehajúce činnosti a zároveň sa dohodol sa ďalší postup pre úspešné naplnenie nastavených cieľov. Súčasťou stretnutia bolo aj mid-term review za účastí technického sekretariátu (Joint Secretariat).