CITYCIRCLE – online stretnutie a Experience workshop

V rámci projektu CITYCIRCLE sa dňa 30.03.2021 uskutočnilo online stretnutie všetkých partnerov projektu pod vedením vedúceho partnera Technickej univerzity v Košiciach. Účelom stretnutia bolo zosumarizovať splnené úlohy v rámci štvrtej periódy projektu a prediskutovať ďalší spoločný postup pre napredovanie projektu. Zároveň sa uskutočnil aj druhý v poradí Experience workshop, určený pre zainteresované strany. Účelom workshopu bolo zdieľanie skúsenosti z implementácie pilotných aktivít z oblasti cirkulárnej ekonomiky.