CITYCIRCLE – online stretnutie a workshop

Dňa 23.02.2021 sa v rámci projektu CITYCIRCLE uskutočnilo pravidelné online stretnutie partnerov projektu vedené vedúcim partnerom Technickou univerzitou v Košiciach. Na stretnutí partneri diskutovali o prebiehajúcich aktivitách a témou boli aj ďalšie kroky, ktoré sú potrebné uskutočniť pre úspešnú realizáciu projektu. Predmetom diskusie bola aj aktivita D.T3.4.1 Metodika hodnotenia (Evaluation Methodology), ktorá rieši jednak perspektívu centra Cirkulárnej ekonomiky ako nástroja na vytváranie prostredia podporujúcej cirkulárne inovácie a jednak hľadí na centrum Cirkulárnej ekonomiky ako na proces regionálnej spolupráce viacerých zainteresovaných strán v oblasti obehového hospodárstva. Súčasťou online stretnutia bol aj online workshop na túto tému s následnou diskusiou partnerov.