Článok o Via Carpatia v novinách „MAGYAR MÉRNÖK“

Článok o tranzitnej ceste Via Carpatia spolu s rozhovorom s riaditeľkou EZÚS Via Carpatia, s Juliannou Orbán Máté si môžete prečítať v nižšie priloženom dokumente.

Celý článok spolu s rozhovorom nájdete na 17. strane priloženého dokumentu: EZÚS Via Carpatia.