Čoskoro odovzdávame závod na výrobu kyslej kapusty…