DigiCare4CE – Peer Visit Rzeszów

Máme za sebou návštevu našich partnerov, s ktorými sme mali možnosť stretnúť sa za účelom vzájomnej výmeny skúseností v oblasti zavádzania moderných digitálnych technológií do procesu starostlivosti o seniorov.
Stretnutie prebehlo v poľskom meste Rzeszów, z ktorého si odnášame množstvo nových poznatkov priamo z praxe.
Plodné debaty so zahraničnými partnermi nám umožňujú vzájomne napredovať.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia.