EGTC Monitoring report 2018-2019

V dokumente EGTC Monitoring report 2018-2019 nájdete informácie aj o Fonde Malých Projektov.

Informácie o Fonde Malých projektov nájdete na stranách 79-80.

Dokument je dostupný tu:

https://portal.cor.europa.eu/egtc/ressources/Documents/CoR-EGTC-monitoring-report-final-study-2019.pdf