Enviro deň pre študentov Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti environmentálnej zodpovednosti je jednou z priorít Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia.

Preto sme dňa 16.9.2021 v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme organizovali „Enviro deň“ pre študentov Gymnázia Štefana Moyzesa v Moldave nad Bodvou. Toto podujatie sme organizovali v rámci nášho projektu CITYCIRCLE, ktorý je zameraný na podporu obehovej ekonomiky v Košickom kraji.

Enviro deň pozostával zo 4 zaujímavých blokov a prednášok: Praktická časť, Teoretická časť, Premietanie dokumentu a Enviromentálny kvíz. Žiaci získali aktuálne a dôležité informácie z oblasti nakladanie s odpadmi, ich separácie a recyklácie. Videli praktické ukážky zo separácie komunálneho odpadu a svoje získané vedomosti si otestovali v pútavom kvíze.