Exkurzia v rámci projektu I-Care Smart

Zástupca EZÚS Via Carpatia sa v januári 2020 zúčastnil exkurzie v Living Labs* v rámci projektu I-Care Smart. Exkurzia sa konala v Happy Aging Lab v Hasselte (Belgicko) a v Yes!Delft Lab (Holandsko). Obe tieto inštitúcie sa okrem iného zaoberajú problematikou starostlivosti o starších ľudí. Happy Aging Lab je nezávislá inštitúcia založená v roku 2008, ktorá sa zameriava na podporu podnikania a kvalitnejšej starostlivosti o seniorov prostredníctvom inovácií. Happy Aging Lab spolupracuje s podnikmi, centrami pre seniorov, výskumnými centrami a tvorcami politík. Yes!Delft Lab bol otvorený v roku 2005 ako jeden z prvých inkubátorov pre začínajúce podniky v Holandsku. Jeho cieľom je podporovať podnikateľov pri uvádzaní ich inovatívnych produktov na trh. Táto podpora zahŕňa oblasti ako nábor nových kvalifikovaných zamestnancov, financovanie, prístup na trh, spolupráca s inými podnikmi a mentorovanie. Všetci účastníci exkurzie získali dôležité poznatky o tom, ako fungujú tieto inštitúcie, ako sú financované, ako spolupracujú s inými podnikmi a verejnými inštitúciami a ako dosahujú svoje ciele.

*(Living Lab je inštitúcia/systém určený pre vývoj inovatívnych produktov alebo služieb v reálnych podmienkach, do ktorého sú zapojení budúci koneční užívatelia, výskumníci, firmy a verejné inštitúcie.)

Ďalšie informácie o projekte: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html