EZÚS Via Carpatia na Zastupiteľstve Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.

Zastupiteľstvo Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 24. novembra 2022 v Miškovci, kde riaditeľka EZÚS Via Carpatia informovala o činnosti zoskupenia za rok 2021 a to aj o implementovaných projektoch za minulý rok, o zasadnutiach valného zhromaždenia aj dozornej rady ale aj o všetkých aktivitách, ktoré sa realizovali za účelom rozvoja a spájania regiónov.