Fond malých projektov pomôže v slovensko-maďarskom pohraničí (článok 2)

Podporované budú aktivity zamerané na kultúrnu výmenu, ľudské zdroje, plánovacie a rozvojové štúdie, hospodársky rozvoj, životné prostredie, cestovný ruch, komunikáciu či ostatnú infraštruktúru.

Košice 12. apríla (TASR) – Prostredníctvom Fondu malých projektov (FMP) by do roku 2020 mohlo do slovensko-maďarského pohraničia, zahŕňajúceho na slovenskej strane Košický a Banskobystrický kraj, prísť viac ako 7 miliónov eur. Fond podporí Európska únia i štátne rozpočty oboch susedných krajín.

Hlavným cieľom bude propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách „ľudia – ľuďom“. Projekt cezhraničnej spolupráce má trvať do roku 2020. Prvú výzvu by mal FMP podľa odhadov vyhlásiť koncom tohto roka. „V priebehu celého plánovaného obdobia by mali byť postupne vyhlásené tri až štyri výzvy,“ informovalo TASR Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia, s.r.o., ktoré má na starosti riadenie fondu.

FMP bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), štátneho rozpočtu, ako aj z prostriedkov EZÚS Via Carpatia. Alokované prostriedky dosiahnu približne 7,3 milióna eur. Môžu sa o ne uchádzať verejné správy, obce, mestá, neziskové organizácie či občianske združenia.

Fond by mal byť nástrojom na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni. Ide hlavne o podporu nových aktivít s vplyvom na podporované územie, aktivity smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváranie nových väzieb medzi subjektmi, ktoré realizujú svoje aktivity s preukázateľným vplyvom na danú prihraničnú oblasť. Výška podpory jednotlivých projektov sa bude pohybovať od 5000 do 45.000 eur. Podporované budú aktivity zamerané na kultúrnu výmenu, ľudské zdroje, plánovacie a rozvojové štúdie, hospodársky rozvoj, životné prostredie, cestovný ruch, komunikáciu či ostatnú infraštruktúru.

„Príkladom na taký malý projekt môže byť označenie turistických chodníkov spolu s altánkami a drobnou architektúrou, alebo kultúrne podujatia, či vypracovanie rôznych štúdií,“ uvádza možnosti z doterajšej cezhraničnej spolupráce riaditeľka kancelárie EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté. „Projekty sa musia zrealizovať do jedného roka a zmestiť sa do finančných limitov. V projektoch, ktoré budú prínosom pre prihraničné územie, musia byť vždy partneri na oboch stranách hranice.“

EZÚS Via Carpatia v roku 2013 založili Košický samosprávny kraj (KSK) a maďarská župa Borsod-Abaúj-Zemplén. Partnermi v rámci FMP budú ďalej Banskobystrický samosprávny kraj na slovenskej strane a maďarské župy Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Cieľom zoskupenia EZÚS je uľahčenie a podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Jeho existencia vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu, ktorý podporil vznik právnej formy na spoluprácu verejných aj súkromných orgánov z rozličných členských štátov pri cezhraničných projektoch využívajúcich aj verejné výdavky.