Gratulácia žiakom k ich úspešným projektom v rámci súťaže Zlepši školu a jej okolie

Ocenili sme šikovných študentov za ich úspešné projekty, ktoré boli prihlásené do súťaže Zlepši školu jej okolie organizovanú v rámci projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“. V rámci projektov ukázali študenti ich kreativitu a kritické myslenie pri návrhu zaujímavých opatrení pre zlepšenie environmentálnej stránky chodu školy a jej okolia.

Ocenení boli žiaci:
Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
Gymnázia Šrobárova v Košiciach
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach

Teší nás záujem mladých ľudí o oblasť ekológie a obehového hospodárstva a dúfame, že nadobudnuté skúsenosti z tejto súťaže ďalej využijú aj v budúcnosti.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.