Harmonogram aktivít v Centre aktívneho starnutia v máji 2023

Milí seniori,
aj v mesiaci máj pre vás pokračujeme s aktivitami v Centre aktívneho starnutia.
Nastáva však dôležitá zmena. Od 2.mája sú naše aktivity spoplatnené. Výnimku tvoria aktivity Seniori seniorom a mimoriadne aktivity, ktoré ostávajú bez poplatku.
Prihlasovať sa môžete naďalej mailom na : cas@viacarpatia.eu, je však potrebné, aby ste si vopred zakúpili voucher na 10 vstupov v cene 39,- Eur, ktorý je časovo neobmedzený. V prípade, že vyčerpáte všetky vstupy v rámci mesiaca, môžete si zakúpiť nový voucher.
Predplatiť si účasť na aktivitách môžete v hotovosti počas pracovných dní v čase od 8:00 do 10:00 hod a pred začiatkom aktivít, najneskôr 1 deň pred konaním vašej prvej aktivity. Počet aktivít, na ktoré sa môžete prihlásiť (doteraz to bolo 6), je neobmedzený. Po zaplatení budete mať na voucheri označené dátumy aktivít. Počet účastníkov na jednotlivých aktivitách je obmedzený v závislosti od kapacity priestoru a zabezpečenia kvality výuky.
V prípade, že na danú aktivitu nemôžete prísť, je potrebné, aby ste sa najneskôr 1 deň vopred odhlásili, inak Vám vstup prepadne.
Jedna aktivita = 1 vstup. Dĺžka trvania aktivít sa líši od typu aktivity – 45 minút, 90 minút, 150 minút.
Jedna aktivita je v cene 3,90 Eur, táto suma však nepokrýva náklady na aktivitu, slúži na rozvoj a skvalitnenie ponúkaných aktivít v Centre aktívneho stretnutia.
Tešíme sa na stretnutia s Vami. Tím CAS.