Hra ECOhero

Oblasť ekológie, trvalo udržateľného rozvoja a obehovej ekonomiky v súčasnosti čoraz viac naberá na význame. Klimatické zmeny a znečisťovanie životného prostredia kladú pre spoločnosť nové výzvy a vyžadujú si zodpovednejší prístup sa od všetkých nás. Našu budúcnosť má vo svojich rukách každý z nás. Preto je dôležité upozorňovať na túto problematiku a viesť hlavne mladých ľudí k zodpovednejšiemu správaniu.
Pre nás v EZÚS Via Carpatia je vzdelávanie mladých ľudí v tomto smere jednou z priorít, a preto sme v rámci projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“ vytvorili mobilnú vzdelávaciu hru ECOhero, ktorá zaujímavým a názorným spôsobom ukáže nielen žiakom základných a stredných škôl, prečo je dôležité separovať odpad, brať ohľad na životné prostredie. ECOhero je hra plná zábavy spojenej so vzdelávacími prvkami, ktorá inšpiruje už tých najmenších.

Stiahni si bezplatne hru ECOhero, vykroč na cestu za zmenou a staň sa ECO hrdinom!

Hra je dostupná na platformách iOS a Android:

iOS

Android