INFO DNI Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg VI-A HUSK

V súvislosti so spustením Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027 si Vás dovoľujeme informovať o termínoch INFO DNÍ pre žiadateľov. INFO DNI budú prebiehať osobne aj v online forme.
Na INFO DNI (v osobnej aj online forme) je potrebné sa registrovať cez formulár.

  • OSOBNE: na základe Vašej registrácie obdržíte presné informácie
  • ONLINE: na základe registrácie obdržíte link na prihlásenie na vybraný online INFO DEŇ.

Online INFO DNI sú poskytované v dňoch utorok a štvrtok v časoch:

  • 10:00 v slovenskom jazyku
  • 13:00 v maďarskom jazyku

Žiadateľom prajeme veľa úspechov pri predkladaní žiadostí!