Informačné semináre projektu I CARE SMART

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach v rámci implementácie projektu I-CARE SMART (CE1516) spoločne organizovali informačné semináre a stretnutia v oblasti starostlivosti o seniorov. Na podujatiach sa zúčastnili seniori a zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou seniorov z rôznych regiónov Košického kraja.

Celkovo boli zorganizované 4 stretnutia:

  • Spišská Nová Ves 10.06.2021
  • Rožňava 10.06.2021
  • Michalovce 29.06.2021
  • Kráľovský Chlmec 29.06.2021

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť účastníkov o postupe implementácie projektu a dosiahnutých výsledkoch. Účastníkom bola tiež predstavená regionálne výzva „SilverStar Challenge“, ktorej cieľom je identifikovať a podporiť inovatívne produkty a služby pre seniorov vyvíjané v rámci Košického kraja. Účastníci zároveň poskytli svoje názory na projekty, ktoré sa zapojili do výzvy.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita budú naďalej pokračovať v komunikácií s účastníkmi stretnutí za účelom spolupráce pri pomoci seniorom.