Informačné semináre v rámci projektu I-Care Smart

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach organizovali v rámci projektu I-Care Smart informačné semináre v oblasti starostlivosti o seniorov. Semináre sa uskutočnili 03.07.2020 v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave. Na seminároch sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií, ktoré pôsobia v danej oblasti, ako aj ďalší regionálni aktéri. Cieľom týchto stretnutí bolo predstaviť účastníkom projekt I-CARE SMART a diskutovať ohľadom aktuálneho stavu a možnostiach rozvoja produktov a služieb pre seniorov v Košickom kraji a nadviazať spoluprácu v tomto smere. Získané informácie a spätná väzba od zúčastnených aktérov pomôže pri implementácii projektu a zabezpečí skvalitnenie jeho výstupov.