Informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach pokračujú v implementácii projektu I-CARE SMART (CE1516).

V rámci projektu sme zorganizovali v Košiciach dňa 04.06.2021 informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov. Na podujatí sa zúčastnili seniori a zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou seniorov. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť účastníkov o postupe implementácie projektu a dosiahnutých výsledkoch.

Účastníci stretnutia diskutovali o potrebách seniorov a možnostiach rozvoja inovatívnych produktov a služieb pre seniorov v rámci Košického kraja.