IV. Zasadnutie Monitorovacieho výboru

Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 18. februára v Miškovci ďalších 30 malých projektov.

IV. Zasadnutie Monitorovacieho výboru prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén, župy Nógrád, župy Heves a župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Hlavným bodom programu IV. Zasadnutia Monitorovacieho výboru pre FMP bolo schválenie Žiadostí o finančný príspevok podaných v rámci II. hodnotiaceho kola výzvy SKHU/ETA/1901. Počas zasadnutia bolo schválených 30 projektových žiadostí, 8 v rámci prioritnej osi 1 a 22 v rámci prioritnej osi 4. Celkový rozpočet schválených projektov presahuje 1,2 milióna EUR.

Ešte stále dostupná finančná alokácia Fondu malých projektov poskytuje možnosť na realizáciu ďalších projektov, preto EZÚS Via Carpatia, ako Vedúci partner FMP, naďalej vyzýva žiadateľov o predkladanie projektových žiadostí o finančný príspevok. Termín nasledujúceho hodnotiaceho kola je 28. február 2020.

Ďalšie informácie sú dostupné na: http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp