IX. zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia

Vzhľadom na vzniknutú situáciu kvôli koronavírusu sa IX. zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. uskutočnilo formou písomného hlasovania.

Dňa 13. marca 2020 členovia Dozornej rady hlasovali o schválení 3 programových bodov.

Členovia skontrolovali účtovnú závierku Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. a Jövő Útja Nonprofit Kft. Dozorná rada vybrala aj audítora pre vykonanie audítorskej správy za rok 2019, ktorého schváli Valné zhromaždenie.